Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary APK Mod Download ( Unlimited Money ) 1.4.4

The latest version of Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary APK MOD is 0.1, You can download Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary MOD directly on Apkglue.com. Over users rating an average of 9.0 by 125 users about Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary Apk download. More than 50,000,000++ is playing this app/game right now.

Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary Apk MOD on android ( Unlimited Coin )

Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary APK is one of the most popular Role Playing created for Android. It includes some advanced features really easy to use. It is a cool free game and is definitely worth having on your phone.

 

What’s New:

 • Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary  Bug Fix
 • Add New Level
 • Update All features
 • Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary Fully Fixed

Features:

 1. Free Download
 2. original Apk
 3. install whenever you want without Data

Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary Apk + for android.

 • Game Title: Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary
 • APP ID: com.vng.tnuh
 • Version: Latest Version
 • Ganre: Role Playing
 • Added Date: 1 Day Ago
 • Support: Android 4.4+
 • More Info: Google Play

DOWNLOAD Links

DOWNLOAD NOW

NÂNG CẤP CỐT TRUYỆN

Mở rộng cốt truyện về các nhân vật Hằng Nga, Hậu Nghệ, Thỏ Ngọc Điên Đang, Lục Phán và Cự Linh.

Từ đó tìm được manh mối mới về Tiểu Thiện ở Thiên Cung, qua Nhị Lang Thần biết được mối quan hệ với Cự Linh Thần và trận chiến năm xưa ” Khuynh Tẫn Thiên Hạ chỉ vì hồng nhan”.

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

[11 MÔN PHÁI – THA HỒ CHỌN LỰA]

Với sự đa dạng về môn phái, người chơi có thể tự chọn lựa môn phái yêu thích của mình. Mỗi môn phái đều có ưu và nhược điểm riêng tùy theo cách xây dựng nhân vật của người chơi góp thêm phần phong phú cho sản phẩm.

[ĐỒ HỌA 3D+ TUYỆT ĐỈNH]

Cập Nhật thêm các bản đồ mới: Quảng Hàn Cung, Cửu Trùng Thiên, Lăng Tiêu Điện với góc nhìn 3D+ chân thực, các hiệu quả chuyển động thực xung quanh góp phần giúp các bản đồ đẹp hơn, lung linh hơn và chân thực hơn !

[GAME PLAY KINH ĐIỂN – TRẢI NGHIỆM TÂN TIẾN]

Đến với Thiện Nữ 2 người chơi sẽ được trải nghiệm hệ thống PK đa dạng cả PVP lẫn PVE của các tính năng Liên Đấu Bang, Chiến Trường Quan Ninh, Cao Xương Bảo Đồ, Tân Chiến Long Đường, Giáng Tuyết Ngưng Sương… cùng tính năng sinh con và nuôi dưỡng con cái chân thực.

[BANG HỘI CỘNG ĐỒNG]

Tham gia Bang hội, chơi game cùng bạn bè, tham gia kinh điển như Liên Đấu Bang, Công Thành Chiến, Bào Thương, Vận Chuyển, Boss Bang…

HỖ TRỢ
Trang chủ: http://thiennu.vnggames.com/
Email: [email protected]
UPGRADE STORY

Expanding the plot of the characters Hang Nga, Hau Nghe, Rabbit Ngoc Crazy Dang, Luc Phan and Cu Linh.

From there, he found new clues about Tieu Thien in Thien Cung, through Nhi Lang Than, he learned about the relationship with Cu Linh Than and the old battle “Qing Tan Thien Ha just because of his face”.

SPECIAL FEATURES

[11 DISTRICT – CHOOSE freely]

With a variety of factions, players can choose their favorite faction. Each faction has its own advantages and disadvantages depending on how the player’s character is built, contributing to the richness of the product.

[AWESOME 3D+ GRAPHICS]

Updated new maps: Quang Han Cung, Cuu Trung Thien, Tomb of Tieu Dien with a realistic 3D+ view, real-world motion effects that contribute to making the maps more beautiful, shimmering and more realistic !

[Classic PLAY GAME – TAN TIEN EXPERIENCE]

Coming to Thien Nu 2 players will experience the diverse PK system both PVP and PVE of the features of Federation, Quan Ninh Battlefield, Cao Xuong Bao Do, Tan Chien Long Duong, Christmas Snow Ngong Suong … with the features of giving birth and raising children authentically.

[COMMON COMMUNITY COMMUNITY]

Join a Guild, play games with friends, join classics like League of Legends, Cong Thanh Chien, Bao Thuong, Transport, Boss Bang …

SUPPORT
Home page: http://thiennu.vnggames.com/
Email: [email protected]
Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary được cập nhật với các nội dung chính như sau:
– Khắc phục tình trạng không thể lưu hình ảnh khi dùng tính năng camera để chụp ảnh tại giao diện ingame.
– Nâng cấp hệ thống theo yêu cầu bắt buộc của cửa hàng ứng dụng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *